Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση εγγραφής

Ηλεκτρονική αίτηση πατώντας εδώ

Με κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Fintech, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης στα τηλ 210 3689802, 6973 897220 ή 6937 243205 και στο email fintech@ba.uoa.gr

Με email στη διεύθυνση fintech@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στη διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος γραφείο 520 Υπόψη Κ. Αμπατζή

Πατήστε εδώ και κατεβάστε την αίτηση είτε σε μορφή word είτε σε μορφή pdf