Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Ηλεκτρονική Φόρμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑ «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε την αίτηση εγγραφής σας στο μεταπτυχιακό.
Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας:
  1. Με κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Fintech, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης στα τηλ 2103689802, 6973897220 ή 6937243205 και στο fintech@ba.uoa.gr
  2. Με email στη διεύθυνση fintech@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση σε μορφή Word ή σε μορφή PDF
  3. Tαχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στη διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος γρ.520.
Α. Προσωπικά Στοιχεία
Β. Στοιχεία Επικοινωνίας
Γ. Εκπαίδευση
1o Πτυχίο
2o Πτυχίο
3o Πτυχίο
Δ. Ξένες Γλώσσες
1η ξένη γλώσσα
2η ξένη γλώσσα
3η ξένη γλώσσα
Ε. Εργασιακή Εμπειρία (εάν υπάρχει)
ΣΤ. Συστατικές Επιστολές
1η συστατική επιστολή
2η συστατική επιστολή
Ζ. Άλλες Πληροφορίες
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υποβολή της αίτησης θα σας ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να αποστείλετε στη Γραμματεία του Προγράμματος.