Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 31-7-2024

Διάρκεια Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Εντατικό ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος (χωρίς θερινές διακοπές), στο οποίο περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.