Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει δομημένη και στοχευμένη εκπαίδευση τόσο στους σημερινούς όσο και στους μελλοντικούς επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο σύγχρονα εργαλεία στην αγορά σήμερα.

Η θεωρία και η πράξη συνδυάζονται για να εξοπλίσουν τους φοιτητές με μια σταθερή βάση στις οικονομικές αρχές και μια βαθιά κατανόηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Η  ύλη των μαθημάτων προσαρμόζεται στις γρήγορες και συνεχείς αλλαγές στα ολοένα και πιο περίπλοκα σύγχρονα χρηματοοικονομικά συστήματα.