Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 31-7-2024

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

Το Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία έχει σχεδιαστεί για όλους τους υποψήφιους, χωρίς την ανάγκη προπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά ή σε σχετική επιστήμη. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν μια αλλαγή και επιδιώκουν να προσαρμόσουν την παραδοσιακή χρηματοοικονομική τους δραστηριότητα στην ψηφιακή οικονομία της νέας εποχής, προετοιμαζόμενοι για τις προκλήσεις που έρχονται. Α

πευθύνεται επίσης σε υποψηφίους που φιλοδοξούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις ανατρεπτικές καινοτομίες που μεταμορφώνουν το οικονομικό οικοσύστημα. Καθώς μπαίνουμε στη νέα οικονομική εποχή, αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για υποψηφίους που επιδιώκουν να εισέλθουν στον κλάδο της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech) ή/και της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (Financial Analytics).