Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Πολιτική Ποιότητας

Για να δείτε την Πολιτική Ποιότητας Ακαδημαϊκής Μονάδας για Ανάπτυξη και Βελτίωση του Εντατικού ΠΜΣ  “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ «FINTECH»” παρακαλούμε πατήστε εδώ