Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα

-- Οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα Οικονομικά αναδιαμορφώνουν το τοπίο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχοντας καινοτόμο για την χώρα μας περιεχόμενο, έρχεται να καλύψει το κενό της στοχευμένης εξειδίκευσης  των νέων επιστημόνων στη χρήση και στις οργανωσιακές και λειτουργικές συνέπειες των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής, προσφέροντας έναν σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

-- Οι προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους του είναι άριστες.

Προσφέρεται από το ΕΚΠΑ το ιστορικότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

-- Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί που διδάσκουν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού με εξειδίκευση  στα αντικείμενα  που εστιάζει το πρόγραμμα.

-- Πλήθος έμπειρων στελεχών θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μεταφέροντας τις γνώσεις και εμπειρίες τους μέσα από διαλέξεις, σεμινάρια και workshops.

-- Το σύνολο των πολυεπίπεδων γνώσεων που παρέχει το Εντατικό ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να κάνουν αίτηση και εφόσον γίνουν αποδεκτοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ.