Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Πρόγραμμα Σπουδών Εντατικού ΠΜΣ

Πρόγραμμα Σπουδών Εντατικού ΠΜΣ


1ο Εξάμηνο (Χειμερινό) 
για να δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου παρακαλούμε πατήστε
εδώ

Τίτλος Mαθήματος

Διδ. Ώρες

ECTS

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

20

6

Ανάλυση Χρηματοοικονομικού Συστήματος 

20

6

Σύγχρονες Αρχές Προγραμματισμού

20

6

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

20

6

Στρατηγικές Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Καινοτομία

20

6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Α΄ Τριμήνου

 

30


2ο Εξάμηνο (Εαρινό) 
για να δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου  παρακαλούμε πατήστε εδώ

Τίτλος Μαθήματος

Διδ. Ώρες

ECTS

Χρηματοoικονομικά  Κρυπτοοικονομίας

20

6

Εφαρμογές Blockchain στην Επιχειρηματικότητα

20

6

Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

20

6

Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση

20

6

Διαχείριση Επενδύσεων, Κινδύνων και Χρηματοοικονομικά παράγωγα

20

6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Β΄ Τριμήνου

 

30


Θερινή Περίοδος

Τίτλος

 

ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ)

 

15

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS

 

15


Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Εντατικού ΠΜΣ

 

75