Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Δίδακτρα

Δίδακτρα

Οι φοιτητές οφείλουν να καταβάλουν συνολικά για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ δίδακτρα ποσού που ανέρχονται σε 5.000 ευρώ.

Η πληρωμή των διδάκτρων ορίζεται έως κάτωθι:

-- 500 ευρώ, κατά την εγγραφή (Μάιος-Ιούνιος 2023). Σημειώνεται πως η καταβολή της εν λόγω προκαταβολής είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση της θέσης του φοιτητή/-τριας στο ΠΜΣ.

-- 500 ευρώ, Σεπτέμβριος 2023 πριν την έναρξη του εξαμήνου

-- 1.500 ευρώ, Ιανουάριος 2024 πριν τις εξετάσεις

-- 1.500 ευρώ, Μάιος 2024 πριν τις εξετάσεις

-- 1.000 ευρώ,  πριν την υποβολή της ΔΕ