Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 31-7-2024

Δημήτρης  Θωμάκος

Δημήτρης Θωμάκος

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΚΠΑ

Καθηγητής Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΚΠΑ
Ph.D., Οικονομετρία, Πανεπιστήμιο Columbia, ΗΠΑ
M.Phil. & M.A., Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Columbia, ΗΠΑ
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η πρόσφατη ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε μεθοδολογικά θέματα για την πρόβλεψη χρονοσειρών με εφαρμογές στα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά.

Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε κορυφαία περιοδικά γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα με εφαρμοσμένη έρευνα στον χώρο των προβλέψεων, των επενδυτικών στρατηγικών και της λήψης αποφάσεων.