Δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15.5.2024- 20.7.2024

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ)

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ)

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Η εκπόνηση ΔΕ είναι μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος σπουδών του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού. Κατά την διάρκεια της εκπόνησής της δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αποδείξουν ότι έχουν την δυνατότητα αλλά και ικανότητα να χρησιμοποιήσουν όλα όσα έμαθαν στην διάρκεια φοίτησής τους. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να οργανώσουν μια μελέτη μόνοι τους με τον δικό τους προσωπικό κόπο και μελέτη να φτάσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο καθηγητής που επιβλέπει την Διπλωματική Εργασία του/της φοιτητή/φοιτήτριας τους καθοδηγεί και παράλληλα τους στηρίζει για την ολοκλήρωση της εργασίας του. Επιπλέον, παρέχεται η ευκαιρία στους φοιτητές να επιλέξουν ένα θέμα που τους ενδιαφέρει σχετικό με το αντικείμενο σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εκπόνησης της ΔΕ καθώς και για τις διάφορες διαδικασίες θα βρείτε στον σχετικό Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία».

Προϋπόθεση για την υποστήριξη διπλωματικής εργασίας είναι οι φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις στο σύνολο των Μαθημάτων.