Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 31-7-2024

Ευάγγελος  Βασιλείου

Ευάγγελος Βασιλείου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επίκουρος καθηγητής

Ο Δρ Βασιλείου Ευάγγελος είναι Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος του πιστοποιητικού Δ (Αναλυτής της Αγοράς) και έχει εργασθεί σε θέσεις ευθύνης στον τραπεζικό τομέα και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (asset management industry).

Κατέχει πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (2005), μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη Επιχειρήσεων από το τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά (2010) και διδακτορικό δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2016).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εμπειρική έρευνα των χρηματαγορών, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, την αποτελεσματικότητα της αγοράς, στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, τις επενδυτικές στρατηγικές και τη διαχείριση κινδύνων.

Οι εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, όπως Journal of Behavioral Finance, Journal of Economic Studies, Research in International Business and Finance, International Review of Applied Economics, Journal of Computational Economics, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Journal of Financial Regulation and Compliance, Studies in Economics and Finance, Operational Research: an International Journal, Review of Economic Analysis κ.α..