Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 31-7-2024

Ηλίας Καμπούρης

Ηλίας Καμπούρης

College of Business του Abu Dhabi University (UAE)

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Δρ Ηλίας Καμπούρης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο College of Business του Abu Dhabi University των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στο γνωστικό αντικείμενο της χρηματοοικονομικής με έμφαση στην αστάθεια των αγορών κεφαίλαιου, τη χρηματοοικονομική μετάδοση της κρίσης και τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στους ευρύτερους τομείς της εταιρικής χρηματοδότησης, της οικονομετρίας, της στατιστικής, της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων (Social Network Analysis), του FINTECH, του Blockchain και των μηχανών εκμάθησης (Machine Learning και Deep Learning).

Συγκεκριμένα, η έρευνά του επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς: (1) επιδράσεις αστάθειας της αγοράς σε διαφορετικούς τομείς και κανάλια της οικονομίας, (2) χρηματοοικονομική μετάδοση της κρίσης και αλληλεξάρτηση στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, (3) πρόβλεψη του κινδύνου χρηματοοικονομικής μετάδοσης με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning Systems), και (4) βιβλιομετρική ανάλυση στον τομέα της χρηματοικονομικής και οικονομίας με χρήση ανάλυσης κοινωνικών δικτύων.

Ο Δρ Ηλίας Καμπούρης έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές όπως το Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, το International Review of Financial Analysis, το Finance Research Letters και το International Review of Economics & Finance. Αξιολόγησε επίσης πολλές μελέτες για περισσότερα από 30 επιστημονικά περιοδικά.