Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 31-7-2024

Παναγιώτης Γεωργιτσέας

Παναγιώτης Γεωργιτσέας

Αναλυτής AML/CFT στον Τραπεζικό τομέα

Αναλυτής AML/CFT στον Τραπεζικό τομέα / Yπ. Διδάκτορας Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας Παντείου Πανεπιστημίου

Ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ενώ παράλληλα εργάζεται ως αναλυτής σε θέματα ξεπλύματος χρήματος και οικονομικών κυρώσεων (AML/CFT) στον τραπεζικό τομέα. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου στην κατεύθυνση των Δημοσίων Οικονομικών ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην «Τραπεζική» από το Ε.Α.Π.

Ο κ. Γεωργιτσέας διαθέτει ευρεία γνώση των Συστημάτων Πληρωμών και των διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων που προσφέρουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω της προϋπηρεσίας του σε διάφορες θέσεις της Δ/νσης Κίνησης Κεφαλαίων του τραπεζικού τομέα. Στο πλαίσιο της τρέχουσας ενασχόλησής του ως AML/CFT Analyst, αναλύει δεδομένα συναλλαγών εφαρμόζοντας την αντίστοιχη εκτίμηση κινδύνου βάσει των διεθνών πολιτικών για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στα Οικονομικά του Blockchain, στις εφαρμογές Αποκεντρωμένης Χρηματοοικονομικής (DeFi) και στο Fintech ενώ είναι κάτοχος διεθνών πιστοποιήσεων από επίσημους φορείς (Michigan, Berkeley, AICPA) στα αντικείμενα του Fintech και της τεχνολογίας Blockchain. Επιπλέον ο κ. Γεωργιτσέας είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εισηγητής στο e-learning πρόγραμμα «Οικονομικά του Blockchain» του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου.

Τέλος, είναι συγγραφέας (με τον Δρ. Νικόλαο Δασκαλάκη) των εγχειριδίων: «An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market Ecosystem», του εκδοτικού οίκου Routledge, London (2020), και «Fintech και Κρυπτοοικονομία», εκδόσεις Προπομπός (2022)