Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 31-7-2024

Παναγιώτης Ξυδώνας

Παναγιώτης Ξυδώνας

Καθηγητής & Διευθυντής Έρευνας ESSCA École de Management

Καθηγητής & Διευθυντής Έρευνας ESSCA École de Management

Ο Δρ. ΞΥΔΩΝΑΣ είναι Καθηγητής και Διευθυντής Έρευνας στην ESSCA Grande École. Δημοσιεύει την έρευνά του σε περιοδικά όπως το European Journal of Operational Research, το European Journal of Finance, το Annals of Operations Research, το Journal of BusinessResearch, το Quantitative Finance, το Finance Research Letters, το Omega, το Energy Policy κλπ.

Επίσης, διατελεί Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της ΑΕΔΑΚ ΑσφαλιστικώνΟργανισμών, με κεφάλαια υπό διαχείριση 1.5 δισ. EUR. Ο Δρ. ΞΥΔΩΝΑΣ κατέχει μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στους τομείς των εφαρμοσμένων μαθηματικών, της διαχείρισης επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Έχει μακρά θητεία ως επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης και Στρατηγικής Επενδύσεων, και έχει παράσχει συμβουλές σε κορυφαίες εταιρείες του υποκείμενου κλάδου. Ο Δρ. ΞΥΔΩΝΑΣ είναι Διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.