Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 31-7-2024

Σπυρίδων Παπαθανασίου

Σπυρίδων Παπαθανασίου

Επίκουρος Καθηγητής στο ΕΚΠΑ, τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ο Σπυρίδων (Σπύρος) Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Οικονομικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Ανάλυση Κεφαλαιαγορών». Έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό (MSc, Τραπεζική) και διδακτορικό (PhD, Χρηματοοικονομικά) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αλλά και μεταδιδακτορικό (PostDoc) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπρόσθετα, κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε θέματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Διδάσκει στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» ««Διοίκηση Επιχειρήσεων(MBA)” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πτυχιακό πρόγραμμα  «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και το μεταπτυχιακό «Τραπεζική» από το 2011. Έχει διδάξει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Α.Σ.ΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει επιστημονικό υλικό για το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσαρμοσμένο στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Έχει σημαντική εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και είναι πιστοποιημένος από το ΕΑΠ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πχ Moodle, BBB, WIzIQ, Blackboard Collaborate). Επίσης, είναι πιστοποιημένος από το ΕΑΠ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κατέχει γύρω στα 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέματα χρηματοοικονομικά, παράγωγα, επιχειρηματικότητας, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων, επενδύσεων, αποτίμησης, διαχείρισης κλπ.  Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επενδύσεων αλλά και Ανάλυσης στην Χρηματιστηριακή Solidus, στην Χρηματιστηριακή Prelium, στην Χρηματιστηριακή Value Capital, στην Origin αλλά στην εταιρεία ICAP AE.

Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα Επενδυτικών Συμβουλών, Αναλύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων αλλά και ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των χρηματιστηριακών αγορών, των παραγώγων, των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, της τεχνικής ανάλυσης, των αμοιβαίων κεφαλαίων, των εναλλακτικών μορφών επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Τέλος, έχει παρουσιάσει άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια σε θέματα αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά. Έχει διατελέσει κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα του σε χρηματοοικονομικά θέματα έχουν γίνει αποδεκτά και δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.