Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 31-7-2024

Στέφανος Θεοφίλης

Στέφανος Θεοφίλης

Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Στέφανος Θεοφίλης είναι Μαθηματικός με κατεύθυνση ‘Στατιστική, Πιθανότητες και Επιχειρησιακή Έρευνα’ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Μαθηματικά με κατεύθυνση ‘Ανάλυση μαθηματικών προτύπων’, από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επίσης, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Τραπεζική από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Είναι υποψήφιος Διδάκτορας στη Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και το πεδίο έρευνας καλύπτουν τον τομέα των προβλέψεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων με τη χρήση αλγορίθμων της τεχνητής νοημοσύνης.